Dränering jönköping

Dränering jönköping

Vi på Hakarps Jord i Jönköping älskar att jobba med dränering. Vi tänkte på denna sida förklara lite kort vad en dränering innebär och varför man bör anlita en expert för att uföra jobbet på ett 100% korrekt sätt.

Dränering innebär att man gräver ner dräneringsrör för att få till effektivare avrinning som det kallas. Kortfattat handlar det om att leda bort vatten och fukt från huset så att inte huset eller byggnaden som dräneras får fuktskador som bildar mögel med mera. Dräneringsrör skiljer sig en smula från vanliga avloppsrör genom att dräneringsrören är perforerade med små hål och inte är täta. Förr i tiden använder man ofta tegelrör eller betongrör med öppna skarvar, detta för att ytvatten och grundvatten skulle kunna passera in i rören och därefter ledas bort från huset/byggnaden.

Numera använder vi ofta plaströr eller slangar med olika dimensioner (runt 50-150 mm) men det finns även dräneringsrör med eller utan flätad kokos för att förhindra att dräneringsrören täpps igen av t.ex jord eller sand. De rör som t.ex inte har kokosväv lägger man så kallat grovt sågspån runt omkring, eller t.ex vid grundläggning genom att man omsluter rören och en del av makadamen med fiberduk.

anläggningsarbeten jönköping, hakarps jord & entreprenad

Dränering jönköping

När det kommer till dränering av källarväggar som gör man så att man gräver ca 1 meter brett dike intill väggen till källaren, och ner mot 0,5 meter under nivån under husets grundsula, dvs husets lägsta punkt. Det kan finnas en hel del risker med att frilägga hela husgrunden på en gång, därför kan det ofta vara klokt att färdigställa en vägg i taget även om det kan tyckas mycket omständigare.

I samband med en dränering av källaren så passar man på att även ge källarväggen ett fuktskydd.

Ett fuktskydd kan man ordna genom att man antingen penslar med kallasfalt eller använder en så kallad Platonmatta som är en plastmatta. Detta kan ofta kombineras med värmeisolerande skivor av cellplast.

Ett nyare och modernare sätt att lösa fuktskyddet vid dränering är att man använder dränerande cellplastskivor. Antingen spårade skivor eller limmade. De som är spårade är alltid vattentäta, men torkar även ut byggfukt långsammare. Om det finns ett tätskikt på insidan av källarväggen så är den limmade att föredra, annars fungerar ofta den spårade minst lika bra. När det kommer till en utvändigt isolerad källarvägg så ger den en varm och torr källarvägg. Inför monteringen av isoleringsskivor friläggs källarväggar från asfalt.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande